PlayList mesiaca / PlayList roku

Ak Vás zaujíma hudobná náplň nášho vysielania
a hudobný vkus našich poslucháčov, táto rubrika
je určená práve pre Vás. Nájdete tu kompletné
zoznamy všetkých skladieb odvysielaných
vo fuň rádiu (od novembra 1999), rozdelené podľa
kalendárnych mesiacov, resp. školských rokov.